Psykoterapia

 

Tarjoamme psykoterapiaa ja työnohjausta. Meillä molemmilla on KELA- sekä Valvira-pätevyydet ja oikeus käyttää psykoterapeutti -ammattinimikettä.

16-67 -vuotias voi saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa tietyin edellytyksin.
Neuvomme maksutta kuinka pääset Kelan korvaamien palvelujen piiriin.

Toimimme itsenäisinä ammatinharjoittajina, vastaanottomme sijaitsee Kuusankoskella.

 

Psykoterapia

Psykoterapia hoitomuotona

Psykoterapia on kahden tai useamman henkilön välistä vuorovaikutusta psykoterapeutin läsnäollessa. Keskustelun aiheet niin kahdestaan kuin ryhmässä alkavat usein asioista, joiden takia terapiaan on hakeuduttu. Henkilö voi nostaa esiin hyvinkin vaikeita kokemuksiaan ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja.

Psykoterapia eroaa tavallisesta keskustelusta siinä, että se on hoitomuoto, jossa pyritään vähintäänkin lieventämään psyykkisistä häiriöistä tai kovista elämänkokemuksista johtuvia kärsimyksiä. Muiden terveydenhoidon menetelmien tapaan psykoterapia on tavoitteellista toimintaa.

Usein myös puhuminen luotettavalle henkilölle voi auttaa. Tällaisen keskusteluavun saaminen psykoterapeutiksi kouluttamattomalta henkilöltä ei ole varsinaista psykoterapiaa. Tätä voitaisiin kutsua terapeuttiseksi keskusteluavuksi. Tarjoamme myös keskusteluapua.

Psykoterapia on tutkimusten mukaan tehokas hoitomuoto muun muassa masennukseen. Psykoterapiaa voi lain mukaan antaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut psykoterapeutti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilla (valvira.fi) on lisätietoja psykoterapeutin koulutuksesta ja ammattinimikkeen käytöstä.

Psykoterapeuttisessa hoidossa voidaan lähestyä ongelmakohtia eri tavoin ja useista eri näkökulmista. Esimerkiksi masennukseen sairastuneen henkilön lapsuuden kokemukset voivat toimia lähtökohtana tai yhtä lailla pyrkimykset muuttaa hänessä niitä ajatusmalleja, jotka saavat hänet ajattelemaan liian kielteisesti itsestään. Usein eri näkökulmat ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä ei niinkään poissulkevia.

Käytännön hoitotilanteissa psykoterapeutit soveltavat useita lähestymistapoja oman kokemuksensa pohjalta. Tärkeintä on kuitenkin asiakkaan ja psykoterapeutin välinen toimiva vuorovaikutus.


Psykoterapiaan hakeutuminen

Kun asiakas hakeutuu psykoterapiaan itsenäisesti, hän myös vastaa kustannuksista itse. KELAn tukemasta kuntoutusterapiasta tarkemmin tuonnempana. Itsenäisesti psykoterapeutin vastaanotolle hakeutuva ei myöskään tarvitse lääkärin lähetettä.

Itsenäisesti psykoterapiaan hakeutuvan on hyvä varmistaa palvelun tarjoajan ammattitaito ja hoidon laatu. On vähintäänkin suositeltavaa, että terapeutilla on oikeus käyttää Valviran myöntämää psykoterapeutin ammattinimikettä. 

Psykoterapiakäyntien hinnat alk. 70eur ja kertoja on useimmiten 1-3 viikossa. Lyhytkestoinen psykoterapia on ajallisesti rajattu, yleensä kerran viikossa ja yhteensä muutamasta käyntikerrasta aina kolmeenkymmeneenkin käyntiin.

Pitkäaikainen psykoterapia on tarpeen, jos ongelmat ovat oikein vakavia ja vaikeita. Tapaamisia saattaa olla useita viikossa. Kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin.

 

KELAn tukema kuntoutuspsykoterapia

Edellyttää aina lääkärin diagnoosia ja lääkärin lähetettä esimerkiksi julkisen terveydenhuollon terveyskeskuslääkäriltä tai työterveyslääkäriltä. KELA korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16 – 67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten terapia on julkisen terveydenhuollon vastuulla.

Autamme Sinua pääsemään KELAn tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Neuvomme ja ohjaamme maksutta palvelujen piiriin pääsemiseksi, neuvonta tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla.

Kuntoutuspsykoterapian muotoja ovat yksilö-, ryhmä-, perhe-, paripsykoterapia ja kuvataidepsykoterapia. Nuorille 16 – 25 vuotiaille on tarjolla myös musiikkiterapiaa. Nuorten tapauksiin saattaa kuulua myös heidän vanhempiensa käyntejä. Myös vanhempien tukikäynnit ovat korvauksen piirissä tietyin edellytyksin.

Kuntoutuspsykoterapialla tuetaan ja parannetaan henkilön työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutus turvaa opintojen edistymistä, työssä pysymistä, työelämään siirtymistä tai töihin paluuta.

Lisätietoja KELAn sivuilta, jossa mm. todetaan:
”Psykoterapiaan voi saada tukea, mikäli henkilöllä on lääkärin tekemän arvion perusteella tarve psykoterapeuttiselle hoidolle. Psykoterapian tarpeen lisäksi arvioidaan, voidaanko terapian avulla auttaa henkilöä pysymään opiskelu- tai työkykyisenä.”

 

Anneli Kakkori
p. 0400 523758

Jussi Kakkori
p. 0400 555021

Therapon
Niskalankatu 4 C 27
45700 Kuusankoski

>> Kartta

Copyright 2002-2017 © Therapon